دی ۱۵، ۱۳۹۰

موفق شده بود شرکتی را ثبت کند
سریعا به صفحه فیس بوکش رفت
و work at  را به <خودم> تغییر داد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر