دی ۱۶، ۱۳۹۰

تعداد دوستانش رضایت بخشش نبود
بهترین زاویه را برای ماشینش انتخاب
و همانا رستگار شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر