دی ۲۶، ۱۳۹۰

ردیف دوم از جلو

- ببخشید آقا، یه بلیط واسه سانس ساعت ۸  می خواستم.
- فقط ردیف دوم از جلو مونده، ها !
- اشکال نداره. مجبوریم دیگه. همونو بدید.
- بفرمایید... میشه ۴۰۰۰ تومن !
-ممممم... چیزه... فرمودید ردیف دوم از جلو ؟!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر