تیر ۰۲، ۱۳۹۱

"بوروکراسی داخلی"
یک روز کاری معمولی

مثـــــانه:بسمه تعالی، حضور محترم جناب مغز، اینجانب پر شده ام. رونوشت به آلت
مغــــــــز:بسمه تعالی، مثانه پر شده است، اقدامات لازم را مبذول دارید. رونوشت به همه
...
آلــــــــت:بسمه تعالی، حضور محترم جناب مغز، پیروی نامه قبلی آماده به خدمتم.
رونوشت به مثانه
پــــــــا: بسمه تعالی، حضور محترم جناب مغز، لازم به ذکر است بلند شدن امکان
پذیر نیست، کون همکاری نمی کند. رونوشت به کون
مثـــــــــانه:بسمه تعالی، حضور محترم جناب مغز، با توجه به ذیق وقت و ظرفیت
محدود اینجانب، خواهشمند است هرچه زودتر اقدامات لازم را مبذول دارید.
رونوشت به پا و آلت
کــــــــــون:بسمه تعالی، حضور محترم جناب مغز، با عرض احترام متاسفانه باید به
اطلاع برسانم که تا اطلاع ثانوی گشادم. رونوشت به مثانه، پا و آلت
آلـــــــــــت:بسمه تعالی، حضور محترم جناب مثانه، ضمن اشاره به مشخصات فنی و
محدودیت های موجود، خواهشمند است تا اطلاع ثانوی خویشتن داری کنید.
رونوشت به مغز
مثــــــــــــانه:بسمه تعالی، حضور محترم جناب پا، با توجه به گشادی کون، در صورت
امکان تا فراهم شدن شرایط مناسب کمی به هم بپیچید و تکان تکان بخورید.
رونوشت به مغز و کون
مغــــــــــز:بسمه تعالی، حضور محترم جناب کون، در صورت رفع مشکل در اسرع وقت
اعلام فرمایید. رونوشت به دست، چشم، پا، آلت و مثانه
آلـــــــــــــت:بسمه تعالی، حضور محترم جناب مغز، با توجه به شرایط سخت کاری در صورت
امکان دستور فرمائید تا دست هم به کمک اینجانب بیاید. رونوشت به دست
مغـــــــــــز:بسمه تعالی، حضور محترم جناب دست، پیروی نامه جناب آلت، هرچه زودتر
یکی از دست ها را به کمک آلت بفرستید، حق ماموریت محفوظ است. رونوشت به
آلت
دســــــــــت:بسمه تعالی، حضور محترم جناب مغز، پیروی نامه قبلی با توجه به اینکه
دست چپ در واحد بینی مشغول به کار بود، دست راست به سمت آلت ارسال گردید.
رونوشت به آلت
کـــــــــــون: بسمه تعالی، حضور محترم جناب مغز، با توجه به تعطیل بودن چهارشنبه و
اینکه شب جمعه عروسی دعوت می باشم، در صورت امکان با مرخصی اینجانب در
مورخه پنجشنبه موافقت فرمائید.
مغـــــــــــز:بسمه تعالی، حضور محترم جناب کون، ضمن عرض پوزش تا حل نشدن مشکل
مثانه از دادن هرگونه مرخصی معذوریم.
کــــــــــون:بسمه تعالی، حضور محترم جناب مغز، مفتخرم اعلام کنم که به هم کشیده
شده و آماده خدمتم. رونشت به همه
مغــــــــــــز:بسمه تعالی، فوری، مورد مثانه را در اسرع وقت پیگیری کنید. رونوشت به همه
گــــــــــــــــوش:بسمه تعالی، حضور محترم جناب مغز، شررررررررررررررررررر.
"رونوشت به همه"

خرداد ۲۰، ۱۳۹۱

دیشب پشت چراغ قرمز یه دختره خوشگل و ناز توی یه سانتافه بود...
براش ی دست تکون دادم، اون هم همین کار رو کرد بعد نکته جالبش اینجا بود که ی بوسم برام پرت کرد! خلاصه عشق و صفا و صمیمیت...شاید باورت نشه همه چیز به شکل جالبی خیلی خوشگل داشت پیش می رفت...
فقط تنها ایرادی که داشت این بود که سنش حدود 4 یا 5 ساله بود!
هابیل : شیرازیها با دیدن بیل گویند
کوران : اینا که همش سینه ست! پس کوران!؟