دی ۲۰، ۱۳۹۰

 دانش آموزا توجه کنن
   گوش کن آقا
   فردا صبح بعد مراسم صبحگاه
   آقای مدیر سخنرانی می کنن 
   بعد از شاگرد ممتاز تشویق به عمل میاد
   و بعد هم دو تا از بچه هایی که تو امتحانا تقلب کرده بودن و تو مدرسه سیگارت آورده بودن میان و اعتراف می کنن
   همه باید به موقع حضور داشته باشن
   حالا هم آروم و با حفظ نظم برین سمت کلاساتون

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر