دی ۲۸، ۱۳۹۰

نوستاژیکی

- چهارم سخته؟
- آره خيلي. آسون ترين سوالش اينه كه نورچند تا سرعت ميره. چهارم از پنجم هم سختره.
- پنجم چي؟ پنجم هم سخته؟
- آره. از اول راهنماييم سخت تره.
- مگه تو اول راهنمايي هم خوندي؟
- نه، مگه تو خوندي؟
- نه من تازه سومم.
- منم سومم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر