بهمن ۱۲، ۱۳۹۰

برای این که درجه ی بچه باحال بودنش را افزایش دهد، تمام دختران دانشگاه را به اسم کوچک صدا می زد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر