بهمن ۲۹، ۱۳۹۰

- بزن بر بدن فیضش رو ببری...
+ اهل همه چی هستم جز این دوتا (عرق و دود)
- همه چیو بزار کنار این دو تا رو باش
( این گفتگو در یک پارتی رُخ داد)

و این گونه شد که من نسبت به ودکا و شراب حس بهتری پیدا کردم.
البته در مورد دود هنوز و همیشه رو حرفم هستم و مطمئن باش که نظرم عوض نمیشه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر